Vandemoortele ontslaat zonder reden ABVV Horval-afgevaardigde

Op maandag 22 december werd Laurent, al bijna 10 jaar technicus op de site van Seneffe, ontslagen door Vandemoortele. De directie gaf geen enkele reden voor dit ontslag.

Laurent was verrast toen hij 3 dagen voor kerst een ontslagbrief kreeg van zijn werkgever Vandemoortele. In die brief staat geen enkele reden voor het ontslag. In zijn 10-jarige loopbaan op de site van Seneffe beging Laurent nooit een fout. De enige verwijten die aan zijn adres worden gemaakt, houden verband met zijn taak en zijn statuut als vakbondsafgevaardigde.

De directie gaat frontaal in de aanval tegen een werknemersvertegenwoordiger en toont met dit sterk gebaar aan dat ze de vakbondseisen binnen de onderneming het zwijgen willen opleggen. Nog een manier om het sociaal overleg te ontkennen en de rechten van de werknemers met de voeten te treden.

Gisteren vond er een verzoening plaats onder de bescherming van de Voorzitter van het Paritair Comité in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van alle bedrijven uit de groep in België enerzijds en van het patronaat van Seneffe anderzijds dat vergezeld werd door een van de nationale verantwoordelijken van de onderneming. De bedoeling was om de re-integratie van Laurent te vragen. Ondanks de besprekingen en de verzoeningspogingen hield de directie van Vandemoortele voet bij stuk. ABVV Horval blijft echter niet bij de pakken zitten! ABVV Horval Vandemoortele Seneffe dient vandaag een stakings- en actieaanzegging in met maar één doel voor ogen: de re-integratie van haar hoofddelegee.