Het aftellen is begonnen: de sociale verkiezingen vinden plaats van 16 tot 29 november 2020. Aan je stembiljetten, ready… go!

Normaal moesten de verkiezingen plaatsvinden in mei 2020, maar ze werden door de gezondheidscrisis van het coronavirus verplaatst naar een latere datum. Alles moest eraan gedaan worden om de verspreiding van het virus terug te dringen en de werknemers te beschermen.

De sociale verkiezingen zijn echter een sleutelmoment in onze interne democratie, de sociale democratie en in de maatschappij. Des te meer tijdens een crisis, zoals deze waar we nu doorheen gaan. De gevolgen laten zich al voelen. Meerdere sectoren hebben hun deuren moeten sluiten vanaf het begin van de crisis. De sectoren van de horeca en de toeristische attracties waren één van de eersten die getroffen werden door deze maatregel. De vestigingen beleven zeer moeilijke tijden en de ontslagen stapelen zich op.

Bij vele sectoren verliep het begin van de crisis heel moeilijk: gebrek aan materiaal, de beschermingsmaatregelen werden niet altijd nageleefd… We hebben de situatie nauwgezet moeten opvolgen en tools moeten invoeren, zoals de sectorale gidsen voor bijvoorbeeld de horeca, om zo goed mogelijk de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te waarborgen. Op deze moeilijke momenten hebben de werknemers mensen nodig die hen vertegenwoordigen en opkomen voor hun rechten. Maar ook een sterke vakbond, die altijd gestreden heeft voor meer sociale verworvenheden: een minimumloon van € 14, een pensioen van € 1.500 netto, loongelijkheid tussen vrouwen en mannen, een mooi evenwicht tussen werk en privé, De erkenning van de zwaarte van bepaalde beroepen… en ga zo maar door!

Daarom roepen wij de werknemers vandaag op om massaal te stemmen. Tijdens deze sociale verkiezingen zullen zij de mensen verkiezen die hen zullen vertegenwoordigen binnen het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (indien het bedrijf minstens 50 werknemers telt) en de Ondernemingsraad (indien gedurende 4 jaar minstens 100 werknemers). De vertegenwoordigers zullen een belangrijke stem krijgen binnen het bedrijf. Ze zullen akkoorden bespreken en akkoorden trachten af te sluiten met de directie over de arbeidsomstandigheden, de loon- en arbeidsvoorwaarden…

Om al deze redenen zijn de sociale verkiezingen uiterst belangrijk. Onze delegees zijn meer dan ooit klaar om jouw rechten te verdedigen tijdens deze nieuwe legislatuur!

Laat je stem gelden om vertegenwoordigd te worden door een vakbond die ten dienste staat van iedereen en strijdt voor iedereen: stem ABVV, stem lijst 3!