Tijdelijk werkloos... wat nu?

Op 1 januari 2024 werden er wijzigingen aangebracht aan de tijdelijke werkloosheid (60% van de bezoldiging – eventueel geplafonneerd).
Bovendien wordt er een toeslag van € 5 voorzien. Wat betreft de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is er niets veranderd. Dit blijft op 65% van de bezoldiging – eventueel geplafonneerd – en de toeslag van € 5 wordt niet toegepast op dit type werkloosheid. 

Recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. 

Sinds 1 januari 2024 heb je recht op de RVA-uitkeringen, de sectorale vergoeding en de toeslag van 5 euro(1) als je in een van de sectoren van ABVV Horval werkt en je tijdelijk werkloos bent.

Wanneer een werknemer tijdelijke werkloos is (bijvoorbeeld om economische, technische redenen of wegens slecht weer) heeft hij recht op 60% van zijn gebruikelijk loon betaald door de RVA. Bij deze uitkering komt een bedrag van € 2 per dag dat voorzien is door de wet. Dit bedrag wordt betaald door de werkgever. Iedere dag tijdelijke werkloosheid geeft dus recht op een werkloosheidsuitkering van de RVA + € 2 per dag betaald door de werkgever.

In bepaalde sectoren van ABVV HORVAL zijn er gunstigere bedragen voorzien in de overeenkomsten en deze vervangen de € 2 die voorzien wordt door de wet. Voorbeelden: zie folder hieronder (bijlage).

Sinds 1 januari 2024 werd er een andere toeslag ingevoerd door de wet. Dit is een toeslag van € 5 per dag in geval van tijdelijke werkloosheid (2).

Moet de werkgever deze toeslag betalen terwijl de sectoren van ABVV HORVAL reeds sectorale bedragen voorzien?
Ja. De werkgever moet de € 5 betalen (3) bovenop de andere sectoriële bijdragen.

  • Indien jouw maandelijks brutoloon minder dan € 4.000 bedraagt heb je recht op deze toeslag vanaf de eerste dag die gedekt wordt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering.
  • Indien jouw maandelijks brutoloon hoger is dan € 4.000 heb je recht op deze toeslag vanaf de 27e dag tijdelijke werkloosheid in hetzelfde kalenderjaar en bij dezelfde werkgever.

 

Hoe bekom je de uitkering voor tijdelijke werkloosheid?

Bij tijdelijke werkloosheid moet zowel de werkgever als de werknemer toelating vragen om een uitkering van de RVA te krijgen.

Als werknemer richt je je tot de werkloosheidsdienst van het ABVV. Via het controleformulier C3.2 (of de elektronische variant EC3.2) vraag je dan voor de dagen tijdelijke werkloosheid een uitkering aan. 

Deze uitkering bedraagt 60% van het brutoloon (begrensd).

 

(1) Uitzendkrachten genieten ook van de toeslag die de gebruiker verplicht moet storten aan zijn vaste werknemers. (2) Enkel voor tijdelijke werkloosheid, niet wegens overmacht. (3) Bedrag op 01/01/2024, geïndexeerd naar 5,10 euro op 01/05/2024. 

 

Downloads

BijlageGrootte
abvv_horval_tijdelijkwerkloos_tryptique_nl_052024.pdf415.21 KB