Tijdelijke werkloosheid: Vergeet niet om je verlof op te nemen voor het einde van het jaar!

In de loop van 2020 waren veel werknemers tijdelijk werkloos door de uitzonderlijke omstandigheden gelinkt aan de coronacrisis. De werknemers die nog recht hebben op wettelijke verlofdagen voor het vakantiejaar 2020 moeten deze opnemen voor 31 december. Als je dus nog recht hebt op wettelijke verlofdagen, aarzel dan niet om contact op te nemen met je werkgever!

De vakantiereglementering verplicht de werknemers immers hun wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen de twaalf maanden die volgen op het einde van het vakantiedienstjaar[1]. Niet opgenomen vakantiedagen kunnen niet worden overgedragen naar het volgende jaar.

Daarnaast voorziet de werkloosheidsreglementering dat de werkloze de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld moet uitputten ten laatste in de maand december van het jaar volgend op het vakantiedienstjaar. Indien de werknemer dit niet doet, dan zal hij voor de dagen waarop hij aanspraak had kunnen maken op vakantiegeld (loon) geen recht hebben op uitkeringen. De RVA zal hier controles op uitvoeren.

Tenslotte is het belangrijk om erop te wijzen dat de werknemer zijn vakantiedagen ook kan opnemen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid.

Vragen? Aarzel dan niet om je delegee of jouw afdeling te contacteren. Je kan de contactgegevens van onze gewestelijken hier terugvinden.

 

[1] Het vakantiedienstjaar is het jaar voorafgaand aan het jaar waarin een werknemer zijn verlof neemt (vakantiejaar genaamd)