Burkina Faso : werkneemsters komen op voor hun rechten

In het kader van haar internationale missies ging ABVV Horval onlangs naar Burkina Faso, samen met haar partner, de ngo Solsoc. Deze reis had tot doel om het programma 2017-2021 af te sluiten en het programma van 2022-2026 op te starten.

Een van de opmerkelijke momenten van deze missie was de ontmoeting met de werkneemsters van CARTPL (Collectief van verenigingen van restaurateurs en verwerkers van streekproducten). Zij lieten een blijvende indruk na door hun sterk karakter en hun vastberadenheid.

Deze groep is werkzaam in de sector van de horeca en de verwerking van streekproducten in Burkina, waarbij vrouwen een centrale rol spelen. In deze sector bestaan er geen vakbonden. Zonder het te beseffen voeren ze zelf de syndicale strijd. Met hun acties willen ze de werkneemsters een bescherming kunnen geven rond hun informele statuut om dit formeler te maken, met alle bijhorende rechten. Wat kenmerkend is voor hen is dat ze zich focussen op de persoonlijke ontwikkeling van elke vrouw, zodat ze zich kunnen emanciperen en voor maatschappelijke veranderingen kunnen zorgen.

Deze militantes hebben al heel wat vrouwen rond hun project verenigd. Ze willen het daarbij echter niet laten; ze willen alle stemmen van de werkneemsters samenbrengen tot één gemeenschappelijke stem.

Momenteel denken ze volop na over het uitbouwen van een syndicale structuur om alle werkneemsters uit de sector te kunnen vertegenwoordigen om zo een tegengewicht te kunnen vormen bij de beslissingen uit de sector die hen aanbelangen.

Nogmaals een hartverwarmend voorbeeld van syndicaal militantisme en feminisme, zelfs over de grenzen heen. ABVV Horval kan zo’n initiatief alleen maar toejuichen !