Cacaocommissie ABVV Horval/FNV

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde ABVV Horval en de FNV een vergadering met een syndicale uitwisseling voor de militanten uit de chocolade industrie. Dit jaar was ook Force Ouvrière van de partij.

De doelstelling van deze vergadering was om de deelnemers meer inzicht te geven in standaarden en certificering. Hiervoor werden enkele sprekers uitgenodigd.

Dick de Graaf: coördinator Effat cacao stuurgroep geeft adhv een PowerPoint presentatie de vakbondsvisie weer, die opgesteld is door de leden van deze stuurgroep in 2012. We dienen altijd de volgende vragen in gedachten te houden: Is het initiatief, standaard of certificering die we tegenkomen behulpzaam bij het bereiken van ons doel: een menswaardig bestaan voor alle werknemers in de cacaoketen? En: Is dit een instrumenteel om de arbeiders / werknemers / boeren in de cacaoketen sterker te maken?

Als vakbond zijn we dan ook niet gelinkt aan een standaard of hebben we geen voorkeur.

Antonie Fountain: directeur Voice netwerk: dit is een vereniging van vakbonden en ngo’s die lobbywerk doen om een wereldwijde duurzame cacaoketen te verkrijgen. Elke 2 jaar wordt de cacaobarometer geschreven. Dit is een “tool” voor vakbondsmilitanten, bedrijven, overheden, ngo’s, consumenten, … om de discussie te starten en hieraan mee te werken.

Afgevaardigden van Fairtrade, UTZ en Rainforest Alliance geven adhv een PowerPoint presentatie de certificeringssystemen weer. De aanwezigen geven blijk van grote interesse door de vragenreeks die er gesteld wordt.

Wij noteren alvast 12 juni in onze agenda: internationale dag tegen kinderarbeid!