Kinderarbeid in de cacaosector in Ivoorkust en Ghana : een virtuele conferentie van de Europese Commissie

Op maandag 8 maart 2021 organiseert de Europese Commissie van 15 uur tot 16u30 een interactieve virtuele conferentie waarop de resultaten zullen voorgesteld worden van een studie over kinderarbeid in de cacaosector in Ivoorkust en Ghana. Ook de dieperliggende oorzaken en de mogelijke oplossingen voor deze problematiek zullen aangekaart worden.

Verschillende sprekers zullen het woord nemen. In eerste instantie zal de conferentie aandacht besteden aan de context, de mogelijke oorzaken, de uitdagingen en de lacunes. Vervolgens zal men zich buigen over oplossingen en toekomstpistes. Ook is er tijd voor vraag en antwoord, commentaar en meningen te uiten.

Vandaag werken meer dan een miljoen kinderen in Ivoorkust en Ghana in de cacaoproductie. De oorzaken daarvan zijn complex en multidimensionaal. De beste oplossing zou bestaan uit een geïntegreerd en systemisch antwoord. Bijvoorbeeld door de partnerschappen op lokaal niveau tussen privé en overheid te versterken. Een betere bescherming voor de jeugd en een betere toegang tot het onderwijs zijn eveneens onontbeerlijk.

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de vrouwen (op 8 maart) zal de conferentie het ook hebben over de emancipatie van vrouwen en meisjes, “wat erkend wordt als essentieel om kinderarbeid in de cacaosector en andere sectoren uit te roeien”.

Meer inlichtingen over het programma en de context zijn beschikbaar via het document dat u hieronder kan downloaden.

Downloads

BijlageGrootte
Child labor in cocoa programme80.02 KB