Wanneer de privésector baat heeft bij ontwikkelingsprojecten!

Precies een jaar geleden tekenden de Belgische overheid, de ondernemingen, de kleinhandelaars, de universiteiten, de vakbonden en de NGO’s “Beyond Chocolate”, een handvest voor duurzame Belgische chocolade. Het doel? Samen strijden tegen kinderarbeid en ontbossing en voor een waardig inkomen voor de cacaoboeren. De paradox: je moet een privébedrijf betrekken bij het project!

Op het eerste gezicht is “Beyond Chocolate” een ambitieus project. Het wil namelijk tegen 2025 alle Belgische chocolade, geproduceerd of verkocht in België, laten certificeren. Tegen 2030 moet er paal en perk gesteld zijn aan ontbossing en de bedrijven moeten een eerlijke prijs betalen voor cacaobonen. Maar ook al zou de prijs van de bonen verdubbelen, de boeren zouden nog altijd te weinig verdienen om een waardig leven te kunnen leiden…

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van Beyond Chocolate lanceerde Alexander de Croo zijn “Call for Proposals”, een initiatief waar hij 2 miljoen euro vrijmaakt voor de cacaogemeenschappen. Er is echter wel een voorwaarde aan verbonden: er moet een privébedrijf betrokken worden bij het project. Dat is een primeur in de Belgische ontwikkelingssamenwerking!

Meerdere multinationals hebben al hun eigen bedrijfsprogramma’s. Denk bijvoorbeeld aan “Forever Chocolate” van Barry Callebaut of de “Cargill Cocoa Promise”. Uiteraard boeken ze enkele resultaten, maar de vraag die we ons hier moeten stellen is de volgende: is dat de manier waarop we willen werken? Komt dit ten goede aan ALLE cacaoboeren of is het enkel voor de meest toegankelijke? Betekent dit dat de Belgische overheid gaat investeren in de “window dressing” van Belgische bedrijven? Wat is het controlemechanisme?

Heel wat vragen die de vakbonden en de NGO’s zich over dit initiatief stellen. We moeten waakzaam blijven! ABVV Horval volgt dit dossier nauwgezet op, in samenwerking met andere middenveldorganisaties.