zondag 12 juni: Europese acties

België: het sensibiliseren van consumenten op de Brusselse Zavel

In Nederland: FNV actie tegen kinderarbeid in Zaandam

In Polen: Solidarnosc