AB InBev Colombia: een systematisch vernietigingsplan

John Arley Obregón, voorzitter van USTIAM (Vakbond voor de werknemers uit de bier-, dranken-, voedings-, maltsector en aanverwante sectoren), partner van ABVV Horval en Solsoc, licht ons in over de moeilijkheden die de vakorganisatie ondervindt met de Colombiaanse directie van de biergigant AB InBev in Bavaria.

Wat is er aan de hand bij AB InBev Colombia?

Het bedrijf ontslaat systematisch werknemers. Dit zijn zowel ontslagen zonder geldig motief als mensen die “vrijwillig” vertrekken, wat allesbehalve vrijwillig is: de directie oefent druk uit op de werknemers zodat ze zelf ontslag nemen. Zo wordt de vakbond uitgedund want meerdere ontslagen werknemers maken deel uit van de organisatie. Bovendien erkent de directie USTIAM niet: ze richt zich rechtstreeks tot de werknemers en doen dit niet via ons.

Welke maatregelen hebben jullie hiertegen genomen ?

In april namen de vakbonden contact op met de voorzitter van AB InBev in Colombia om te praten over de hangende kwesties, ook over de pandemie. Tot op vandaag werden we echter niet gehoord. Hij stuurde ons vertegenwoordigers van human ressources en van de juridische dienst en met hen hebben we geen constructieve en serieuze dialoog kunnen aangaan.

Ze schuiven het op de lange baan om een oplossing te vinden voor de problemen die wij als werknemers ondervinden. Momenteel is de situatie verontrustend; wij veronderstellen dat het gaat om een syndicale vervolging aangezien ze het personeel dat aangesloten is bij de vakbond zonder geldige reden hebben ontslagen. Dit is een van de vele aanvallen op onze organisatie.

Hoe lang is dit al aan de gang en hoeveel werknemers werden er ontslagen ?

Sinds 2016. Dit jaar werden meer dan 40 mensen ontslagen, de meesten zijn lid van de vakorganisatie. Dit is een van de manieren waarop de vakbond wordt aangevallen. De Colombiaanse directie van de transnationale onderneming probeert ook om USTIAM in diskrediet te brengen en gaat daarbij op een zeer onbegrijpelijke manier te werk: tijdens de vergaderingen gaat ze akkoord met een bepaald onderwerp dat de werknemers aanbelangt maar voert het vervolgens niet uit, waardoor wij bij de achterban overkomen als leugenaars en ze angst zaaien bij de rest van het personeel.

Is dit altijd zo geweest ?

Bavaria is nooit makkelijk geweest, maar sinds AB InBev er is, is de druk op de werknemers en de vakbond toegenomen. In 2020 werd de situatie gecompliceerd.

Vorig jaar tijdens de collectieve onderhandelingen hebben de werknemers gestemd om te staken. Er werd onmiddellijk een akkoord getekend en er werd een clausule goedgekeurd in een akte waarin er gegarandeerd werd dat er geen represailles zouden volgen tegen de mensen die hebben deelgenomen aan de stemming. Dat gebeurde niet. Dit jaar ontslaan ze het personeel dat aangesloten is bij de vakbond. Wij roepen op tot een serieuze en respectvolle dialoog.

Hebben jullie klacht ingediend bij de arbeidsinstantie ?

Tussen januari en februari hebben we het Ministerie van Arbeid schriftelijk op de hoogte gebracht van deze clausule en we hebben nog steeds geen antwoord gekregen. Wij vragen dat AB InBev een serieuze en respectvolle dialoog opent en deze onverzettelijke houding laat vallen. Anderzijds eisen we dat de ontslagen werknemers gere-integreerd worden, want dit zijn mensen die al jarenlang in het bedrijf werken en een onberispelijk dossier hebben; ze hebben geen enkele waarschuwing gekregen.

AB InBev voert deze ontslagen zonder geldig motief niet aan de lopende band uit. Om de twee maanden worden twee à drie aangesloten werknemers ontslagen, wat de vakorganisatie ondermijnt. Wij vragen dus aan het moederbedrijf om tussen te komen en om een oplossing te vinden voor dit probleem.