EFFAT/EFT seminarie Visnijverheid

Na een proces van 18 maanden met ETF en EFFAT werd op 24 september ’19 de prioriteiten voor het verbeteren van de sociale duurzaamheid van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) voorgesteld en geconcretiseerd.

Het GVB heeft gevolgen voor de werknemers in de sector van de vis (visserij-, aquacultuur-en visverwerkende industrie), zowel binnen de EU als door de invloed van internationale toeleveringsketens die de EU-markt voeden, 's werelds grootste zeevruchten markt.

De vakbonden waren diverse keren samen gekomen om het eens te worden over een strategiedocument met prioriteiten om voor te leggen aan de Europese Commissie.

Tijdens de bijeenkomst van 24 september ’19 werd er eerst nog grondig gediscussieerd om daarna over te gaan tot Rondetafel-debatten met leden van de Europese Commissie.

Tijdens de namiddag Rondetafel hebben we een tussenkomst gedaan over ‘goede praktijken’. Voornamelijk hoe als we als vakbond proberen in de bedrijven de situatie van oudere werknemers werkbaar te houden. Tot onze verbazing werd onze visie meegenomen door EFT/EFFAT. 

Het feit dat we als HORVAL-afgevaardigden konden deelnemen aan de seminaries/debatten dat resulteerden in een opsomming van eisen die voorgelegd werden aan de Europese Commissie (waar we bij waren), was een enorme ervaring.

Carine Vermoote (HORVAL-delegee Morubel)

Conny Demonie (gewestelijk secretaris HORVAL West-Vlaanderen)