Gezondheid en veiligheid, arbeidsomstandigheden, organisatiegraad en collectieve onderhandelingen in de visserij- en visverwerkendesector

Afgevaardigden van diverse Europese vakbonden kwamen in Italië samen in het kader van een gemeenschappelijk Europees sociaal duurzaam visserijbeleid (visserij, aquacultuur en visverwerking).

De belangrijkste doelstelling van het seminarie was om de sociale gevolgen en vooral de ‘menselijke’ gevolgen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (PCP) van de Europese Unie in kaart te brengen en aanbevelingen te formuleren naar de Europese Commissie.

Namens Horval namen Carine Vermoote (delegee bij Morubel – zeevruchten verwerkend bedrijf te Oostende) en Conny Demonie (gewestelijk secretaris West-Vlaanderen) deel