Voor een sterker EFFAT

Begin november vond het 5 jaarlijks congres van de Europese voedingsvakbond (EFFAT) plaats in Zagreb, Kroatië. Een HORVAL delegatie maakte deel uit van de 350 aanwezigen. Wij bogen ons over de volgende thematieken:

Globalisering, digitalisering, de migratie crisis, klimaatverandering, de groeiende ongelijkheid… Dit zijn enkele problematieken die betrekking hebben op de Europeanen. Met alle besparingsmaatregelingen heeft Europa zijn inwoners in de steek gelaten! EFFAT zal tonen dat vakbonden geen ouderwets bolwerk zijn op het niveau van Europa! Wij zullen de komende jaren de werknemers organiseren, wij zullen mee vechten en wij zullen winnen!

Aan de zijde van de nieuw verkozen Algemeen Secretaris Kristjan Bragason werd Sophie Serrurier (secretaris ABVV HORVAL West-Vlaanderen) verkozen als vice-voorzitster van de commissie voedingsnijverheid en Silvie Mariën (ABVV Horval federaal) als voorzitster van de commissie transnationale ondernemingen.

Marie Jeanne Kombo, onze project coördinatrice uit Ivoorkust, en Rodney Talboom (ABVV HORVAL Antwerpen gaven getuigenissen over de strijd van HORVAL tegen kinderarbeid en voor een menswaardig minimumloon “Fight For €14”.

Wij namen afscheid van Harald Wiedenhofer die de Effat 26 jaar lang heeft geleid. Zijn werk zal niet verloren gaan. De zaadjes zijn geplant om een sterkere Effat te maken!

#StrongerEFFAT