Impact van het klimatologisch fenomeen ETA in Honduras: Eerste nieuwsbrief USTABH

Het weersfenomeen ETA vormde zich onverwacht in de Atlantische Oceaan vlakbij Puerto España aan de Venezolaanse kust. Voordat het op dinsdag de Nicaraguaanse kust trof, had ETA zich versterkt tot een orkaan van niveau 4 met aanhoudende rukwinden van 230 km/u. Door de impact van de rukwinden op de kusten van de Hondurese en Nicaraguaanse Mosquitia en in het algemeen op de hele Atlantische kust werden meerdere huizen en gewassen vernietigd. Bovendien vernietigde de deining op zee, veroorzaakt door de wind, meerdere dorpen en bedrijven in het gebied, met name de Garífuna-gemeenschappen in Triunfo de la Cruz, in het gebied van Colón en Puerto Lempira.

Eenmaal aan land in Nicaragua zwakte ETA zodanig af dat het als een tropische storm werd geclassificeerd toen het op woensdag het Hondurese grondgebied bereikte en in de loop van die dag bereikte het de categorie van tropische depressie. Deze verandering van categorie betekende een afname van de windkracht, maar een toename van de neerslag in het hele land, vooral in de noordelijke zone, de Atlantische kust, Olancho en Yoro.

De regen heeft catastrofale schade aangericht aan alle wegen, forten en gebieden met een grote kans op aardverschuivingen, waardoor vele gemeenschappen in het hele land geen contact kunnen leggen met de buitenwereld en ernstige schade ondervinden aan alle productieve infrastructuur. De regering van de Republiek staat zelfs op het punt een nationale ramp uit te roepen, om middelen te kunnen vrijmaken voor de wederopbouw en de zorg voor de slachtoffers.

In de hoofdstad van de Republiek moesten alle bruggen over de Choluteca worden gesloten door de overstroming.  Er zijn minstens 30 aardverschuivingen gemeld tot woensdag 23.00 uur. In de noordelijke zone zijn de belangrijkste rivieren, de Chamelecon en de Ulua, overstroomd, waardoor de gemeenten Villa Nueva, Potrerillos, Pimienta, La Lima, el Progreso en verschillende gebieden van San Pedro Sula dramatisch onder water zijn komen te staan.

Volgens het rapport[1] zijn er woensdag om 17.00 uur 724 opvanghuizen ingericht voor 11.584 gezinnen op een totaal van 57.920 slachtoffers. Het aantal ondergebrachte mensen zal zich exponentieel vermenigvuldigen doordat op woensdagavond en donderdagochtend verschillende rivieren die de Sula-vallei omringen overstroomden, waardoor de hele vallei wordt aangetast en duizenden mensen schade oplopen.

De sectoren van de vakbonden

Op het niveau van de landbouw:

Volgens rapporten die donderdagochtend zijn verzameld, zijn alle rietplantages in de Sula-vallei en Yohoa overstroomd, waardoor de oogst vertraging zal oplopen en moeizamer zal verlopen. De schade in dit gebied zal worden opgemeten wanneer het waterpeil is gedaald, want als er alleen maar overstromingen zijn, kan het riet gerecupereerd worden, maar in het geval dat er een stroming is gepasseerd die het riet eruit trekt, zou dat bedrijf als verloren worden beschouwd. De suikerfabriek van AZUNOSA is ernstig getroffen door overstromingen, in die mate dat er een boot nodig is om toegang te krijgen tot de installaties.

In het geval van de bananenplantages die in de benedenloop van de Aguan en de Sula-vallei zijn verspreid, is naar schatting 55 duizend hectare van deze vrucht aangetast en afhankelijk van de schade die aan elke plantage wordt toegebracht, zou dit kunnen leiden tot gedeeltelijke schade of een totaal verlies van de plantages, waardoor de sector miljoenen kan verliezen, wat dan weer een aanzienlijk aantal banen in gevaar kan brengen.

De hoofdzetel van FESTAGRO in Lima werd overstroomd en verschillende leiders en technisch personeel moesten hun huizen evacueren als gevolg van de overstroming. Ook de voorzitter van SITIAMASH ondervond schade aan zijn huis door de overstroming.

Op het niveau van de verwerkende industrie:

Verschillende maquila's hebben hun werkzaamheden opgeschort door de overstromingen. Onder de meest getroffenen zijn: ZIP calpules, de meeste maquilas in Villa Nueva en verschillende maquilas in Choloma. Allen gelegen in de Sula Vallei.

FITH heeft zijn ruimtes uitgeleend aan werknemers uit Villanueva, San Manuel, Potrerillos en Pimienta van elke vakbondsorganisatie. De CGT-hoofdzetel in Choloma heeft ook zijn deuren geopend om onderdak te bieden aan slachtoffers.

[1] Humanitair Netwerk, verslag van de vergadering 18.00 uur.