Bolivia

Bolivia is een democratische republiek.

Het is een ontwikkelingsland, met een middelmatige index van de menselijke ontwikkeling en een armoedeniveau van 53%. De belangrijkste economische activiteiten zijn onder meer landbouw, bosbouw, visserij, mijnbouw en de productie van goederen, zoals textiel, kleding, verfijnde metalen, en geraffineerde aardolieproducten. Veel van deze sectoren sluiten nauw aan bij ons en daarom zet HORVAL zich sinds 2011 in om voor een deel van de bevolking de voedselzekerheid te waarborgen.

Wij doen dit ism met FOS en de volgende partners:

Fenatrahob: de centrale van het huishoudpersoneel in Bolivia. Naar schatting werken 140.000 vrouwen in deze sector. Eind jaren ’90 zijn zij opgericht en door hun strijdvaardigheid zijn deze vrouwen ondertussen aangesloten bij de sociale zekerheid. Toch blijft het een uitdaging voor de vakbond om hun ledenpercentage van 5% naar boven te krijgen want geïsoleerde vrouwen contacteren die elk voor een andere werkgever/eefster werken is moeilijk. Bolivia heeft mee als eerste land de IAO conventie 189 voor huishoudpersoneel goedgekeurd.

Fecafeb: dit is een vereniging van kleine koffieboeren in de regio rond la Paz. Zij richten zich op export en om de ondervoeding van de bevolking tegen te gaan. Verder geven zij vorming over seksuele en reproductieve rechten om het gemiddelde van 4 kinderen in een gezin naar beneden te krijgen. Verder proberen zij deze koffietelers te helpen door hen bijvoorbeeld in te schrijven in de bestaande sociale programma’s van de regering. Eind 2016 hebben wij dit project beëindigd omdat er door onze ondersteuning enorme stappen vooruit gezet zijn en de duurzaamheid van deze organisatie verzekerd is.

Met de ngo Cipka wordt er samengewerkt met de rurale bevolking omdat 30% hiervan nog steeds geen toegang heeft tot elektriciteit, wat hun ontwikkelingsmogelijkheden enorm beperkt. Daarmee samenhangend is, is dat er ook geen toegang tot drinkwater is en krijgen deze gemeenschappen ook geen andere diensten zoals subsidies, onderwijs, gezondheidszorg,….

Volgens de algemene secretaris van de Nationale Confederatie van Boliviaanse Landarbeiders, Julio Delgado, werd de vakbondswerking nieuw leven ingeblazen dankzij de steun van ABVV Horval. Momenteel bestaat de confederatie uit zes federaties. Dankzij HORVAL kon de organisatie onder andere een betere juridische dienstverlening geven aan de leden, de communicatie versterken via radiospotjes en vormingen geven over arbeidsrechten. Maar de belangrijkste verwezenlijking is toch wel dat ze er dankzij de steun van ABVV Horval in geslaagd zijn om een juridische rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, waardoor ze nu officieel de gesprekspartner zijn van het ministerie van Arbeid. De verbetering van de arbeidsvoorwaarden en van de veiligheid op het werk, evenals de veralgemening van het sociaal overleg zijn doelstellingen die nagestreefd en benadrukt zullen blijven worden in de komende jaren.

Met SOLSOC:

Door de directe toewijzing van economische middelen zijn 37 rurale gemeenschappen en meer dan 3000 families geholpen om meer productieve initiatieven te ontwikkelen. Bijvoorbeeld in Poroma waar de bevolking aangezet werd om meer lokale producten gemeenschappelijk te produceren om deze dan te verkopen op hun dagelijkse markt of eens per week in de hoofdstad Sucre.

De samenwerking met de vakbond van de “Fabriles” werd ontwikkeld rond twee pijlers. Enerzijds werd dit op de traditionele manier gedaan door de vormingen van de delegees en de werknemers te versterken rond thema’s zoals het overleg binnen de ondernemingen en veiligheid op het werk. Anderzijds werd op een meer specifieke manier de deelname van de vrouwen in de vakbonden versterkt. Deze samenwerking ging van start in 2014, na een eerste missie die geleid heeft tot een ontmoeting van de Horval-delegatie met een vertegenwoordiging van de vrouwen. Sindsdien werden meer dan 50 vrouwen van de Confederatie van de “Fabriles” versterkt op het vlak van hun vaardigheden om het woord te voeren, te onderhandelen en actie te voeren. 18 syndicale verantwoordelijken van de Confederatie werden gesensibiliseerd over het belang van de deelname  van vrouwen aan de besluitvormingen van de federaties en de confederatie. Het proces dat gericht is op deze twee pijlers wordt voortgezet en in de komende jaren willen wij onze actie verder uitdiepen en versterken.

Sinds het begin van onze samenwerking konden de “gastronomen” lokalen voorzien waardoor ze zichtbaarder worden en makkelijker hun diensten kunnen verlenen aan de leden en hun vormingen kunnen geven. Vandaag bestaat het werk eruit om hen te helpen om een erkenning te krijgen van de beroepen uit het hotelbedrijf en om een professionalisering te organiseren van de verschillende horecafuncties via de schoolopleiding.

In Bolivia wouden we de verschillende projecten onderling met elkaar verbinden, zoals de landbouwproductie met de “gastronome” werknemers (de productie wordt namelijk verkocht in de hotels, restaurants en vormingscentra). Anderzijds wouden we dat er verbanden waren tussen de confederaties van de landbouwarbeiders en de sector van de voedingsverwerking. Deze linken bestonden in het verleden nog niet.

Dit project is dus de moeite waard om door jullie blijvend te worden opgevolgd!!!