Ivoorkust

 

Bestrijding van kinderarbeid in Côte d’Ivoire.

 

HORVAL ondersteunt de strijd tegen de kinderarbeid op de cacaoplantages in Franstalig Afrika

Tijdens het statutaire Congres van ABVV Federaal in 2010 heeft HORVAL zich ertoe verbonden om mee de strijd aan te binden tegen kinderarbeid op de cacaoplantages… Hoe ver staan we er vandaag mee?

Vandaag leidt HORVAL een syndicaal samenwerkingsproject in Côte d’Ivoire (met ISVI/ABVV) en in Burkina Faso (met de ngo SOLSOC). Dit project wil tegen 2021 de strijd verscherpen tegen de ergste vormen van de kinderarbeid op de cacaoplantages in Côte d’Ivoire. Er wordt eveneens een strijd aangebonden tegen de kinderhandel vanuit Burkina Faso naar de Ivoriaanse cacaoplantages. Dit project werd in 2011 op poten gezet, in Accra (Ghana).

In West-Afrika zijn kinderarbeid en kinderhandel schering en inslag.

Côte d’Ivoire is het eerste cacao-exporterende land ter wereld. Het is eveneens een van de belangrijkste landen die beroep doen op kinderarbeid in de landbouwsector, en voornamelijk op de cacaoplantages. Burkina Faso, daarentegen, is het eerste land dat kinderen exporteert om arbeid te verrichten in Côte d’Ivoire. Meermaals per jaar komen er bussen met kinderen vanuit Burkina Faso aan in Côte d’Ivoire. De kinderen worden overgebracht naar de Ivoriaanse velden en plantages om er lange jaren als slaaf door te brengen, ver weg van school en hun familie.

De partnervakbonden van HORVAL en ISVI waren oorspronkelijk SYNA-CNRA in Côte d’Ivoire en UCRB in Burkina Faso. SYNA-CNRA is momenteel uitgegroeid tot de landbouwcentrale van UGTCI nl. FEDENASAC (Fédération Nationale des Syndicats du secteur Agricole et Connexes de Côte d’Ivoire) en UCRB is een Burkinese vakbond die actief is in de wegtransportsector. Om het project te versterken zal vanaf 2017 UCRB opgevolgd worden door de ngo Solsoc en betrekken we er met IVSI de voedingscentrale van UGTCI bij nl. FENSTIAA (Fédération Nationale des Syndicats des Travailleurs des Industries Alimentaires et assimilés de Côte D’ivoire). Al deze partners samen willen een syndicaal netwerk vormen om te strijden tegen de kinderarbeid in de volledige cacaoketen, van Côte d’Ivoire tot aan de chocoladeverwerking in België.

Waarom is dit een syndicale strijd? Omdat de vakbonden, wereldwijd, in staat zijn om hun leden (landbouwers, vrachtwagenchauffeurs, ouders, enz.) bewust te maken van de gevaren die gepaard gaan met kinderarbeid en kinderhandel. Zowel in het Zuiden als in het Noorden, kunnen ze eveneens druk uitoefenen op de werkgevers en de regering opdat er een eerlijke prijs zou betaald worden, zowel voor het geleverde werk als voor het product. Deze syndicale strijd is ten slotte eveneens globaal: door te vechten tegen kinderarbeid, strijden de vakbonden voor een volledige tewerkstelling voor volwassenen, die onrechtstreeks het slachtoffer zijn van het gebruik van kinderarbeid. ABVV HORVAL is vertrokken van een basiseis: Er moet een syndicale strijd geleverd worden opdat er een eerlijke prijs wordt betaald op alle niveaus van de keten. Zo kunnen de werknemers correct betaald worden en kunnen de kinderen naar school gestuurd worden, want dat is hun plaats. Dat is de enige manier om de toekomst van elk kind te kunnen waarborgen, maar ook om ervoor te zorgen dat de Ivoriaanse en Burkinese maatschappij zich volledig kan ontwikkelen.

Elke partner speelt een rol in dit project: de vakbond van Côte d’Ivoire zal de landbouwers en de werknemers van de lokale cacaoverwerkingsfabrieken (Barry Callebaut, Nestlé, enz.) bewust maken van de gevaren die gepaard gaan met het gebruik van kinderarbeid; de Burkinese transportvakbond zal haar aangesloten vrachtwagenchauffeurs sensibiliseren, opdat ze oplettend zijn voor kindertransport en dit fenomeen radicaal in de kiem smoren; ten slotte zal HORVAL een syndicaal werk leveren in België, in de cacao-/chocoladebedrijven, door de afkomst van de ingevoerde producten te controleren. Het doel is om dit netwerk uit te breiden naar het Europese en het internationale niveau, namelijk om het bestaande werk van EFFAT en IUF op dit vlak te ondersteunen.

Waarom is dit een gemeenschappelijke strijd? Dit probleem bestaat in het Zuiden omdat het door ons gevoed wordt: door de import van cacaobonen en de verkoop/consumptie van chocolade. De prioriteit van de industrieën en de regeringen is vooral om de goede werking van de bevoorradingsketen te verzekeren. Ze sluiten dus hun ogen voor dit fenomeen. Daarom is een syndicale controle binnen de bedrijven van de cacaoketen onontbeerlijk. Samen moeten we een “duurzame cacaoketen” zonder kinderarbeid of kinderhandel bevorderen. De rol van de vakbondsafgevaardigde in België is dus cruciaal: door zijn syndicaal werk in de fabriek of in het bedrijf, kan ook hij zijn steentje bijdragen aan de strijd tegen kinderarbeid en kinderhandel in Côte d’Ivoire en Burkina Faso!

 

De syndicale strijd is gebaseerd op de internationale solidariteit. Het is immers geen geheim dat de kapitalistische logica zich alleen maar kan ontwikkelen als de mens op één of meerdere plaatsen in de productieketen uitgebuit wordt. Om dit tegen te gaan, kunnen we niets anders doen dan een syndicale solidariteit te creëren die de werknemers uit het zuiden verbindt met de werknemers uit het noorden. Zo kunnen werknemers van over de hele wereld een eerlijke prijs krijgen voor hun werk.