De vakbonden van Malawi zeggen NEEN tegen seksuele intimidatie

Op de theeplantages in Malawi maakten tientallen vrouwen melding van seksuele intimidatie en seksistisch geweld. In sommige gevallen ging het zelfs over verkrachtingen. Dankzij het syndicale werk en een recente rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk vinden deze verschrikkelijke getuigenissen nu ook gehoor in de rest van de wereld.

De leden van IUF hebben zich er al heel lang toe verbonden om perk en paal te stellen aan gendergerelateerd geweld en intimidatie. Daarom heeft het nationaal coördinatiecomité van het vrouwenproject van IUF (NPCC), bestaande uit 5 vrouwelijke IUF-leden uit Malawi, onlangs een gemeenschappelijke verklaring gepubliceerd in de nationale Malawische krant The Nation in het kader van de strijd tegen geweld:

Elke vorm van gendergerelateerd geweld wordt niet langer getolereerd en de slachtoffers zullen niet het zwijgen opgelegd worden.

De mannelijke vakbondsleden moeten de werkneemsters respecteren.

De werkgevers moeten erover waken dat de arbeidsplek een veilige plek is voor iedereen.

De regering van Malawi moet de IAO-Conventie 190 ratificeren, die een volledig kader schept om geweld en intimidatie in de arbeidswereld te stoppen.

Om te sensibiliseren op de theeplantages en ter bevordering van het vertrouwelijk melden van gevallen hebben IUF-lid PAWUM, vakbond voor de plantagewerknemers, en het NPCC onlangs een tweetalige educatieve folder  gelanceerd, met als titel “De werkneemsters en werknemers van Malawi zeggen NEEN tegen seksuele intimidatie”, voorzien van de contactgegevens van de vakbondsvertegenwoordigers.

Zoals Zione Pakulantanda, coördinatrice van het nationale vrouwenproject van IUF, zegt: “De thee-industrie van Malawi is een van de grootste werkgevers van het land. Vrouwen vertegenwoordigen ongeveer 30% van de thee-industrie in Malawi, maar weinigen bekleden verantwoordelijke functies. De meeste vrouwen worden aangeworven in het kader van seizoenscontracten en zijn genoodzaakt seksuele gunsten te leveren om hun contract te laten vernieuwen. De leden van IUF roepen de werkgevers op om de vakbondsrechten te respecteren en met hen te onderhandelen om gendergerelateerd geweld en intimidatie op het werk uit te roeien en de dieperliggende oorzaken ervan aan te pakken, zoals precair werk. Dit geldt ook voor alle sectoren van IUF. ”