ABVV Horval onderhandelde een sociaal plan met respect voor de werknemers van Compass Group

Door de coronacrisis heeft Compass Group aangekondigd te willen overgaan tot een collectief ontslag. Morgen verliezen meer dan 500 mensen hun job en/of belanden ze in de armoede. Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist dat de directie van Compass Group Belgium een sociaal plan voorstelt met respect voor de werknemers.

Na tal van vergaderingen om te onderhandelen zijn de vakorganisaties tot een akkoord gekomen. Er werd op 10 december een overeenkomst getekend met de directie. Deze overeenkomst voorziet in het ontslag van 503 mensen, de betaling van een anciënniteitspremie, een verbrekingsvergoeding, de invoering van brugpensioen op 59 jaar, de oprichting van de werkgelegenheidscel, de pro rata-betaling van de eindejaarspremie en de betaling van de ecochèques. Een bittere overwinning…

De delegees van Compass blijven ter beschikking van de werknemers om op hun vragen te antwoorden.