Eindejaarspremie Horeca

Zoals jullie eerder konden lezen, is er een overwinning m.b.t. de eindejaarspremie van de Horeca door de tussenkomst van ABVV Horval en 2 andere vakbonden, met de regering. De dagen van tijdelijke werkloosheid worden ten laste genomen door de overheid!

Hiervoor heeft de regering een budget van 167 miljoen euro vrijgemaakt dat de verplichting van de werkgever m.b.t dit deel van de premie, zal overnemen.  Binnen de Raad van Bestuur van het Waarborg en Sociaal Fonds werden de nodige beslissingen getroffen op 9/12/2020 om te kunnen voldoen aan de voorwaarden, opgelegd door de regering. 

Wat betekent dit voor jou ? 

  • Voor de periode waarin je tijdelijk werkloos was / bent omwille van COVID-19 zal je ook je eindejaarspremie ontvangen. (periode tijdelijke werkloosheid omwille van covid-19 telt mee voor de eindejaarspremie.) 
  • De EP zal door het fonds worden uitbetaald, op basis van de wettelijke termijnen.  
    • Indien je  werkgever voldoet aan al zijn verplichten (de juiste aangiftes doet en het deel stort dat hij nog moet betalen) ontvang je als werknemer je eindejaarspremie ten laatste op 31 januari 2021. 
  • Je kan je individueel dossier consulteren na aanmelding met je e-ID via portaal.fondshoreca.be 

Vragen? Je kan steeds terecht bij je plaatselijke Horval-afdeling.