SLUITING VAN DE RESTAURANTS VAN DE EUROPESE COMMISSIE: DE HYPOCRISIE BINNEN EUROPA

PERSBERICHT 18/12/2020

Op zondag 22 november werden de vakbonden op de hoogte gebracht van de sluiting van de restaurants van de Europese Commissie. Deze laatste kondigde de annulering aan van een aanbesteding voor cateringactiviteiten bij de bedrijven Compass en Ciano. 400 banen zijn in gevaar!

Op 30 november 2020 kondigde Ursula Von Der Leyen, voorzitster van de Europese Commissie, financiële steun van 2 miljard euro aan voor België. Ze merkte op: "Deze Europese enveloppe wordt "Sure" genoemd, wat in het Engels "safe, secure" betekent, met de bedoeling om tijdens de crisis een maximum aan banen veilig te stellen. "Het is belangrijk dat gezonde bedrijven deze ernstige crisis overleven", voegde ze eraan toe.  En ze sluit af met te zeggen : "De belangrijkste boodschap aan bedrijven is: we weten dat de crisis zwaar is. Maar ontsla je werknemers niet. Hou ze in de onderneming. Zelfs als er niet genoeg werk is. We zullen de lonen subsidiëren. Want als de economie weer aantrekt, als de markt weer op gang komt, zullen de orders terugkomen, en dan kun je die orders opvangen omdat je nog altijd het competente personeel zal hebben om dit te doen. »

Achter haar schokkende aankondigingen schuilt een heel andere werkelijkheid. Een werkelijkheid die zich afspeelt binnen het hart van de Europese Commissie zelf, diezelfde commissie waarvan zij voorzitster is. Op 20 november heeft de Commissie besloten een einde te maken aan alle cateringactiviteiten. Deze beslissing zal een groot aantal gezinnen in onzekerheid en zelfs armoede storten. 400 werknemers als we alleen de werknemers van Compass en Ciano bij de Europese Commissie tellen, maar duizenden als we alle werknemers in de collectieve cateringsector binnen de andere Europese instellingen tellen en alle werknemers in de schoonmaak- en beveiligingssector en alle bedrijven die in de buurt van de Europese instellingen in Brussel zitten. Dit zijn de werknemers met competenties en kwalificaties die er mee voor zullen kunnen zorgen dat de markt "op gang komt", om de voorzitter van de Europese Commissie te parafraseren.

Bovendien hebben de Europese Commissie en de andere Europese instellingen naar verluidt besloten een groot aantal gebouwen in Brussel te sluiten en de Covid-periode te benutten om hun model te veranderen en thuiswerk te bevorderen. Een groot deel van de uitgaven voor onroerend goed (aankoop of huur) zal worden geschrapt (40%) en de gerealiseerde besparingen zullen worden gebruikt voor de inrichting van de appartementen en particuliere woningen van de ambtenaren. Ze hebben al 1.000.000 euro gereserveerd om de woningen van de ambtenaren uit te rusten met fauteuils, laptops..... Deze aankondiging is een ramp voor alle werknemers die in de cafetaria's van de Europese instellingen in Brussel werken (Ciano +/- 230 personen en Compass +/- 150 personen). Morgen zullen het de werknemers van alle onderaannemingsbedrijven (schoonmaak, bewaking) zijn die getroffen worden.

Het gemeenschappelijke vakbondsfront is woedend. We gaan door een bijzonder moeilijke periode voor de werknemers. Enerzijds moedigt de Commissie werkgevers aan om geen werknemers te ontslaan door grote subsidies aan te kondigen, en anderzijds beroept zij zich op overmacht met alle gevolgen van dien voor de 400 betrokken personen.

In haar grote toespraken en mooie communiqués legt de Commissie de nadruk op werkzekerheid, maar waar wacht zij op om dit principe in de praktijk te brengen? Moet het overheidsgeld niet voor dit doel worden gebruikt in plaats van om de villa's van de ambtenaren in te richten en overigens te verfraaien?

Hoe is het mogelijk om te pleiten voor een sociaal Europa en tegelijkertijd 400 werknemers in de rug te steken?

Het gemeenschappelijke vakbondsfront zegt STOP tegen deze Europese hypocrisie en tegen snelle, eenzijdige beslissingen. Het eist een sociaal plan dat de werknemers respecteert en vooral ook om sociaal overleg!