Clarinval, de werknemer in de landbouw is geen zondebok!

Via EFFAT, onze Europese koepelvakbond, bereikte ons verontrustend nieuws: tussen de vele toegevingen die de regering doet naar aanleiding van de boerenprotesten, smokkelde de federale minister van Landbouw, David Clarinval (MR) een frontale aanval op een van onze grootste Europese verwezenlijkingen voor de werknemers van de landbouw.

 

Wat is er aan de hand?

Tegen 2025 moet elke Europese lidstaat een regelgeving rond de zogenaamde ‘social conditionality’ binnen de Europese landbouwsubsidies opstellen. De regeling rond social conditionality houdt in dat indien een werkgever die Europese landbouwsubsidies krijgt ernstige sociale misdrijven pleegt, er voor die werkgever ook sancties op het vlak van de subsidies kunnen komen. Een logisch iets, tenslotte worden die subsidies ook gefinancierd door de arbeid en de belastingen van de werknemers. Werkgevers die de sociale rechten respecteren hebben dus absoluut niets te vrezen. Minister Clarinval vindt het echter een goed idee om een signaal te sturen naar de werkgevers die slechte intenties hebben: profiteer maar op de kap van de werknemers, je wordt toch niet gestraft.

Om de boeren te paaien, bedreigt minister Clarinval de 10 miljoen werknemers die actief zijn in de Europese landbouwsector in hun sociale rechten.

De strijd voor een eerlijk inkomen, daar hebben wij alle begrip voor, maar niet als die ten koste gaat van de werknemers van die boeren.

Stop Clarinval! Hou de social conditionality in het GLB.