Sectoraal akkoord Landbouw (PC 144)

Zes maanden nadat wij onze eisenbundel hebben overgemaakt aan de werkgeversorganisaties, zijn we erin geslaagd om een sectoraal akkoord te sluiten voor de landbouwsector. De door de regering opgelegde loonblokkering en het opnieuw opduiken van de - door het paritair comité reeds in oktober 2022 afgewezen - flexi-jobs, maakten dat we slechts moeizaam tot een akkoord konden komen. Ondanks deze moeilijke omstandigheden, zijn we tevreden met gesloten akkoord. We geven hieronder de grote lijnen mee.

 

Koopkrachtpremie

De koopkrachtpremie biedt ons de mogelijkheid om ondanks de loonblokkering toch een verhoging van de koopkracht te voorzien. Werknemers in bedrijven waar winst is gemaakt hebben recht op een premie van 250 euro (200 euro in de kleine bedrijven met een forfaitaire boekhouding). In de bedrijven waar de winst meer dan anderhalf keer zo groot is als die van 2021, krijgen de werknemers een premie van 400 euro. Op bedrijfsniveau kunnen er koopkrachtpremies tot 750 euro onderhandeld worden.

 

Verbetering indexmechanisme

Het voorbije jaar leerde ons dat 1 indexering per jaar in tijden van hoge inflatie kan leiden tot een groot verlies aan koopkracht in de periode dat men wacht op de indexering. In het PC 144 is er een jaarlijkse indexering voorzien in januari. Om bij een hoge inflatie de lonen en vergoedingen sneller aan te kunnen passen, zal een tweede indexering mogelijk zijn bij een evolutie van de reële gezondheidsindex met meer dan 3%. Voor de vlassector blijft het indexmechanisme onveranderd met indexeringen mogelijk in april en in oktober.

 

Soepelere toekenning eindejaarspremie

Tot nog toe ontving een werknemer die zelf zijn contract beëindigde geen eindejaarspremie. Wij bekwamen dat deze onrechtvaardigheid wordt rechtgezet: vanaf 2024 hebben ook werknemers die zelf hun ontslag indienen recht op hun eindejaarspremie.

 

Verbetering in het systeem van de syndicale premie

Voor het berekenen van de syndicale premie zal er voortaan niet meer gekeken worden naar het aantal gepresteerde dagen. Het hebben van een arbeidsovereenkomst en het betalen van het lidgeld, volstaan.

De seizoenarbeiders hebben voortaan recht op een syndicale premie per 20 dagen tewerkstelling, het maximumbedrag wordt 60,40 euro – voor de periode waarin als seizoenarbeider wordt gewerkt.

 

Geen flexi-jobs in de landbouw

Flexi-jobs vormen een reële bedreiging voor de tewerkstelling in elke sector én ze verarmen de sociale zekerheid. In het paritair comité sloten wij reeds in 2022 een overeenkomst dat er geen flexi-jobs zouden worden ingevoerd. In ruil kwam er een uitbreiding van het aantal dagen dat men als seizoenarbeider mag werken. Tot ieders grote verbazing zette de regering de deur voor flexi-jobs weer open. We hielden de werkgevers echter aan hun gegeven woord. Er komen geen flexi-jobs in de landbouw.

 

Meer vorming

Voor werknemers ouder dan 50 jaar en met een anciënniteit van 20 jaar in de groene sectoren, wordt 1 extra dag vorming per jaar voorzien. In deze bijzondere vorming zal onder andere aandacht gaan naar het coachen en begeleiden van jongere werknemers. Er wordt ook nagegaan of bepaalde vormingen van de sectorale opleidingsorganisaties kunnen opengesteld worden voor seizoenarbeiders.

 

Premie bij tijdskrediet en verlenging van de CAO’s eindeloopbaan

Werknemers die vanaf 1 januari 2024 in een landingsbaan met arbeidsduurvermindering van 1/5 stappen, zullen maandelijks een aanvullende premie ontvangen van 86,05 euro. De CAO’s voor landingsbanen en SWT worden verlengd.

 

Verhoging fietsvergoeding

De fietsvergoeding wordt opgetrokken tot 0,27 euro per kilometer;

 

Geen gemeenschapsdienst in onze sector

Als paritair comité spreken wij ons uit tegen een eventuele toepassing van de gemeenschapsdienst in de landbouwsector. Dit soort maatregel draagt niet bij tot kwalitatieve, noch tot duurzame tewerkstelling. Wij willen als ABVV Horval samen met de sociale gesprekspartners gezamenlijk kunnen bepalen welke arbeidsmarktmaatregelen worden geïntroduceerd in de sector en willen niet geconfronteerd worden met voldongen feiten. Het weze duidelijk.

 

Heb je meer vragen over dit sectorakkoord en de concrete gevolgen voor jouw situatie? Neem contact op met onze lokale afdelingen. Hun gegevens vind je hier.