Seizoenarbeid in coronatijden

Onze land- en tuinbouw is sterk afhankelijk van de arbeid van goedkope buitenlandse arbeidskrachten. Zij mogen niet twee keer het kind van de rekening worden.

In de Italiaanse stad Mondragone werden 700 Bulgaarse landbouwarbeiders in quarantaine geplaatst nadat was gebleken dat minstens 43 van hen besmet waren met het coronavirus. In de Spaanse regio Aragón werd een coronahaard ontdekt in een fruitbedrijf.

Vanaf de tweede helft van augustus tot half oktober zal er ook in België een nieuwe piek zijn in het aantal buitenlandse seizoenarbeiders. In die periode worden immers de peren en appels geplukt, werk dat in hoofdzaak gebeurt door arbeiders uit de nieuwe EU-lidstaten.

Grote groepen seizoenarbeiders die samen werken en leven vormen uiteraard een risico op besmetting. De sociale gesprekspartners uit de land- en tuinbouw hebben dan ook niet stilgezeten, en hebben een aantal initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat de fruitpluk in veilige omstandigheden zou kunnen gebeuren.

Preventiechecklists

Er werden voor de land- en tuinbouw sectorspecifieke fiches opgesteld rond veilig werken, die zullen worden gepubliceerd op de website van de FOD Waso (https://werk.belgie.be/nl). Voor de seizoenarbeiders werd een specifieke fiche ontworpen voor de regels inzake huisvesting.

Corona-tests

Er zal aan de overheid gevraagd worden om voor de buitenlandse seizoenarbeiders die verblijven in logies van de werkgever een corona-test te voorzien. Mits het akkoord van de overlegorganen binnen de onderneming, of de betrokken arbeiders zelf, zal ook de lichaamstemperatuur van de arbeiders gemeten kunnen worden. Wanneer een verhoogde temperatuur wordt vastgesteld zal een huisarts worden verwittigd.

Quarantaine

Ondanks alle maatregelen is het niet uit te sluiten dat er op een bedrijf een uitbraak van het virus komt en dat seizoenarbeiders in quarantaine zullen moeten worden geplaatst. Voor ons is het duidelijk dat in dat geval zal moeten worden voorzien in kosteloze huisvesting en levensonderhoud, en dat de betrokken arbeiders toegang krijgen tot de nodige gezondheidszorgen.

De huidige crisis maakt duidelijk hoe afhankelijk wij zijn van buitenlandse seizoenarbeiders. Zij mogen niet twee keer het kind van de rekening worden. Naast onze jarenlange strijd voor betere lonen voor de seizoenarbeiders zullen wij er als ABVV Horval dan ook over blijven waken dat ons fruit wordt geplukt in veilige omstandigheden.