Uitbetaling van de aanvullende vergoeding weerverlet

Werknemers uit de Sector parken & tuinen (PC 145.4) die tussen 1 april 2022 en 31 maart 2023 tijdelijk werkloos zijn geweest wegens slecht weer, kunnen een aanvullende vergoeding ‘weerverlet’ krijgen. Dit is een aanvullende vergoeding bovenop de vergoeding voor tijdelijke werkloosheid die je via de RVA krijgt. Deze vergoeding wordt uitbetaald via de werkloosheidsdiensten van het ABVV. De aanvullende vergoeding weerverlet wordt uitbetaald via het Sociaal Fonds Parken en Tuinen. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet je minstens 1 kwartaal in de sector gewerkt hebben.

Hoeveel bedraagt de aanvullende uitkering

In de sector aanleg van Parken & Tuinen bedraagt de aanvullende vergoeding weerverlet 6,90 euro bruto per dag met een maximum van 40 dagen. Op dit bedrag wordt een belasting ingehouden van 26,7%. Het bedrag volgt de indexering van de lonen in de sector.

Hoe wordt het weerverlet betaald?

Het weerverlet wordt betaald via ABVV Horval - als je lid bent. Je krijgt via het Sociaal Fonds Parken en Tuinen (SFPJ – FSPJ) een brief. Deze vermeldt het bedrag dat je zal uitbetaald worden. Staat er op deze brief dat dit automatisch zal gebeuren, dan mag je de betaling rond 15 juni verwachten. Indien dit niet automatisch kan gebeuren dan moet je een gehandtekend formulier aan ABVV Horval terugbezorgen. Je vindt onze kantoren hier.

Wat is slecht weer?

Vraag je je af wie er bepaalt wanneer het slecht weer is en wanneer niet? Dat beslist je werkgever! Hij moet aan de RVA aantonen dat de weersomstandigheden dermate slecht zijn dat het werk niet kan uitgevoerd worden. Hij moet hierbij ook aantonen dat er een rechtstreeks verband is tussen het niet kunnen uitvoeren van het werk en het slecht weer. Hij moet je ook op voorhand verwittigen. Is de werkdag begonnen, dan moet er gewoon loon worden betaald.