Horeca heropstarten? Veiligheid eerst!

Een gids ter voorbereiding weldra beschikbaar

 

Heropstart op 8 juni?

Ook al is de datum van heropstart nog niet bekend, toch hopen heel wat werkgevers en werknemers om op 8 juni te kunnen heropstarten. De Nationale Veiligheidsraad dient zich hierover volgende woensdag uit te spreken.

Hoe bereid je je voor?

De overgrote meerderheid van de Horecasector ligt stil sinds 14 maart. Enkel een heel beperkt aantal Horecawerknemers bleef aan het werk (zoals de catering in de ziekenhuizen) of heeft het werk al terug hervat (take-away, drive-ins).

Om de geleidelijke heropstart van de activiteiten voor te bereiden, publiceerde de FOD Werkgelegenheid al een generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Deze generieke gids dient als basisreferentie. Heel veel sectoren, waaronder de Horeca, hebben een aanvullende gids opgesteld waarin rekening gehouden wordt met de specifieke kenmerken van hun sector.

Er is binnenkort een Horecagids beschikbaar!

Een groep van experts van de ERMG (Economic Risk Management Group), met in het bijzonder virologen, heeft de sociale partners van de Horeca een omkadering geboden om de sectorale gids op te stellen. Ze bepaalden in welke omstandigheden de sector zou kunnen heropstarten met het oog op een maximale veiligheid voor de werknemers en de klanten.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Horecagids. Dit is binnenkort beschikbaar. De vormingscentra van de Horecasector voorzien ook vormingstools die gebaseerd zullen zijn op deze gids.

ABVV Horval helpt mee aan de heropstart van de Horeca

Wij eisen alle garanties om ervoor te zorgen dat de heropstart in alle veiligheid kan gebeuren, in de eerste plaats voor de werknemers maar ook voor de klanten.

De maatschappelijke uitdaging is enorm, ten eerste voor de volksgezondheid, maar ook voor het overleven van de economie. Alle veiligheidsmaatregelen zullen strikt in acht genomen moeten worden. Een tweede lockdown zou de doodsteek zijn voor de sector.

Het sociaal overleg op alle niveaus speelt hier een centrale en cruciale rol. De bestaande overlegorganen in het bedrijf, zoals het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk, de syndicale afvaardiging of de werknemers zelf (als er geen syndicale afvaardiging is) zullen moeten betrokken worden in de keuze en in de uitvoering van deze maatregelen.

 

Downloads

BijlageGrootte
Generieke gids7.91 MB