Verslag over de impact van orkaan IOTA op de sectoren waarin USTABH actief is

Orkaan IOTA, voorafgaand aan de impact met de Nicaraguaanse kust, bereikte orkaanniveau 5, de krachtigste in zijn categorie[1], met aanhoudende rukwinden van meer dan 250 kilometer per uur en breidde zich uit naar grote delen van Honduras en Nicaragua. De orkaan veroorzaakte regenval van tussen de 200 en 400 millimeter per vierkante meter, wat de toestand van de orkaan ETA in het noorden van Honduras, aan de Atlantische kust, verergerde en nieuwe schade achterliet in de westelijke gebieden van Olancho en Francisco Morazán.

Geschat wordt dat in totaal ten minste 4 miljoen mensen getroffen zijn door de doortocht van IOTA en ETA, waarbij de Sula-vallei het meest getroffen is (bijna 90% van het grondgebied), zoals te zien is in de grafiek, waar alleen de witte gebieden in San Pedro Sula en Choloma niet zijn getroffen. Deze toestand werd nog verergerd door de doortocht van IOTA die de getroffen gebieden opnieuw onder water zette en meerdere wegen, bruggen en kanalen vernielde die al door orkaan ETA waren getroffen.

De belangrijkste communicatieroutes in het land zijn getroffen, waardoor de nationale politie sinds dinsdag 17 november het verkeer heeft beperkt en op 19 november gedeeltelijk opnieuw heeft toegelaten. Om deze redenen hebben we nog steeds geen exacte gegevens over hoe erg de situatie werkelijk is, hoeveel gemeenschappen afgesneden zijn van de buitenwereld, noch wat de impact is op de huisvesting en het productieapparaat van het land. Daarom zijn de volgende gegevens schattingen en benaderingen die opgemaakt werden met de vakbondsleiders, over wat volgens hun eigen tellingen de impact is op hun leden. Tegelijkertijd is het belangrijk te vermelden dat er in bepaalde gebieden van het land nog steeds geen elektriciteit en geen gsm-signaal is, waardoor er uit die gebieden geen informatie kon verzameld worden.

In de suikersector: naar verluidt is de suikerproductie als gevolg van de schade aan de fabrieken en de suikerrietplantages naar schatting met 40% gedaald. De meest getroffen fabrieken zijn CAHSA, waarvan de plantages grotendeels zijn overstroomd, en AZUNOSA, dat voor de tweede keer onder water kwam te staan, waardoor het voor hen onmogelijk was om op de geplande data met het proces te beginnen en ze het begin van de oogst moesten uitstellen tot februari. Naar schatting zijn meer dan 250 werknemers van de drie fabrieken (CAHSA, Chumbagua en AZUNOSA) rechtstreeks getroffen.

In de drankensector: De belangrijkste impact op de industrie heeft te maken met de moeilijkheid die ze ondervinden voor de distributie doordat bruggen, wegen en straten vernietigd zijn. Dit heeft de distributie- en verkoopkanalen beperkt. STIBYS meldt dat in totaal 208 werknemers getroffen zijn.

In de bananensector: dit is de sector die het meest getroffen is, niet alleen op het niveau van de productie, maar ook van de werknemers die alles verloren hebben.

Volgens de voorzitter van SITRATERCO is de gehele productie van Chiquita in de Sula-vallei verloren gegaan, met inbegrip van bepaalde boerderijen die aan het herstellen waren van de schade door ETA en die met de nieuwe IOTA-overstromingen naar verwachting als verloren zullen beschouwd worden. Deze situatie vormt een groot risico voor de werkstabiliteit van de werknemers van SITRATERCO, maar vooral voor de vrouwen die in de inpakruimte werkten. Aangezien er op korte termijn geen werk zal zijn, lopen zij het risico dat hun arbeidscontract wordt opgeschort. Naar schatting zijn meer dan 2500 werknemers van deze vakbond getroffen.

In het geval van Dole is het meest getroffen gebied Isletas, waar de 7 boerderijen overstroomd werden en alle productie verloren ging. Naar schatting werd 1800 hectare verwoest. In het geval van de coyolboerderijen meldt men dat 80 hectare beschadigd is, waarvan 50 hectare niet meer te herstellen is. In de sectoren Tepusteca, Cabosa en andere gebieden liep het water alleen in en uit de boerderijen zonder grote schade te veroorzaken. Momenteel draait de productie in deze boerderijen.

Hoewel er tot nu toe geen meldingen zijn geweest van slachtoffers in de vakbonden van Dole, zijn de vrouwelijke collega’s de grootste slachtoffers. Zij kunnen namelijk de komende weken niet werken als gevolg van de tijdelijke sluiting van de inpakruimte. Naar schatting worden 240 permanente werkneemsters door deze situatie getroffen.

 

[1] Orkaan van categorie 5 volgens de schaal van Saffir-Simpson