Internationale vakbondsconferentie over de vleessector (Calgary, Canada)

De wereldwijde pandemie die begin 2020 begon, had een enorme impact op de vlees- en pluimveesector over de hele wereld. Het legde publiekelijk de kwetsbaarheden, onzekerheid en onrechtvaardigheid bloot. Wetenschappers hadden een pandemie voorspeld, maar afgezien van enige planning binnen openbare gezondheidsinstellingen, waren overheden, werkgevers en het maatschappelijk middenveld niet voorbereid op zo'n aanzienlijke verstoring van het dagelijks leven. De verschrikkelijke prijs die wordt betaald door het verlies van mensenlevens en de langdurige ziekte en het verlies van inkomsten zullen in ons collectieve geheugen blijven.

Tevens hangt de vleesconsumptie samen met de levensstandaard. In vergelijking met andere grondstoffen wordt vlees gekenmerkt door hoge productiekosten en hoge afzetprijzen. De vraag naar vlees wordt geassocieerd met hogere inkomens. Nu de inflatie zowat overal ter wereld woedt, is dit niet zonder gevolgen.

Hoewel de wereldwijde vleesindustrie voedsel en levensonderhoud biedt aan miljarden mensen, mag men ook niet vergeten dat het ook aanzienlijke gevolgen heeft voor het milieu en de gezondheid van de planeet.

Rekening houdende met al deze elementen, drong een internationale vakbondsbijeenkomst zich op. Zo organiseerde IUF (International Union of Food Agriculture, Hotel, Restaurant, Catering, Tabacco and Allied Workers’ Associations – de internationale voedingsvakbond) met steun van de Noord-Amerikaanse vakbond UFCW (United Food and Commercial Workers) een ‘International Meat Division Conference’ te Calgary, Canada.

Deze conferentie, de ‘International Meat Division Conference’, vond plaats op 4 en 5 oktober. Een delegatie van ABVV Horval heeft hieraan deelgenomen en bestond uit Conny Demonie, gewestelijk secretaris HORVAL West-Vlaanderen en haar collega Sophie Serrurier, secretaris voor hetzelfde gewest.

De conferentie had drie belangrijke thema's:

  • Hoe campagne voeren om vakbonden te versterken
  • Hoe veiligere werkplekken organiseren, verminderen van genderongelijkheden en het beschermen van kwetsbare leden
  • En tot slot voorbereid zijn op een klimaatcrisis

Daarnaast nam onze delegatie deel aan de werkgroep ‘Meat Division Women Workers Conference’. Een werkgroep waar de vrouwelijke deelneemsters  prioriteiten voor actie op de werkplek en in hun vakbonden bespraken om gendergelijkheid te verbeteren en discriminatie op vlak van  ras, nationale afkomst en seksuele geaardheid op de werkvloer te bestrijden.

De belangrijkste uitdagingen voor arbeidsters in de vleessector liggen op vlak van gezondheid en veiligheid, op het vlak van rechten van arbeidsters zoals zwangerschapsverlof, evenwicht tussen werk – en privéleven, werkgelegenheidskansen, gelijke kansen op promotie, enz.

De conferentie werd afgesloten met heel wat richtlijnen. De sector zal zich met name moeten voorbereiden op een eventuele nieuwe gevaarlijke variant van COVID of op een toekomstige pandemie. Intensieve veeteelt, het verlies aan biodiversiteit en een grotere klimaatonstabiliteit vormen allemaal factoren die het risico op een toekomstige pandemie vergroten.