Heropstart Horeca op 08 juni! Veiligheid eerst!

Heropstart Horeca op 08 juni! Veiligheid eerst!

Sinds de Horecasector op 14 maart in lockdown ging, heeft ABVV Horval er alles aan gedaan om de werknemers te ondersteunen. Onze gewestelijke afdelingen zijn tot het uiterste gegaan om duizenden van onze leden zo snel mogelijk hun tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te bezorgen. Tegelijk was het ook nodig om de heropstart voor te bereiden in functie van de aangekondigde exit-fases, en hierbij te waken over de belangen van de werknemers. Voor ABVV Horval mag een economische heropstart absoluut niet ten koste gaan van de gezondheid van de werknemers!

 

Drie gidsen voor een veilige heropstart

Op basis van de “generieke gids” die gepubliceerd werd door de FOD Werkgelegenheid hebben de sociale gesprekspartners van de Horecasector samengewerkt met de experten van de ERMG (Economic Risk Management Group) en de GEES om een “sectorale gids met goede praktijken voor de Horecasector” te ontwikkelen die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de sector.

Pas op 28 mei heeft de regering de maatregelen goedgekeurd die de sector voorstelde. En pas op 03 juni besloot de regering officieel dat de datum voor de heropstart voorzien was op 08 juni. Er restten nog maar enkele dagen om zich voor te bereiden… Rijkelijk te laat!

Ondertussen had de FOD Economie ook een “gids voor een veilige heropstart van de Horeca” gepubliceerd.

Daarom bestaan er nu 3 gidsen: de generieke gids (FOD Werkgelegenheid), de gids “voor een veilige heropstart van de Horeca” (FOD Economie) en de sectorale gids “goede praktijken Horeca”. Deze gidsen zijn beschikbaar op onze website.

 

De overlegorganen spelen een cruciale rol

ABVV Horval hamerde op de cruciale rol van de overlegorganen binnen het bedrijf (CPBW en SD), die betrokken moeten worden in de keuze, de uitvoering en de opvolging van de veiligheidsmaatregelen voor de heropstart.

Online vormingen Horeca Forma

De vormingscentra die door de sociale gesprekspartners van de Horecasector werden opgericht hebben online vormingen voorzien om te helpen bij de voorbereiding van de heropstart.

Meer info: horecaforma.be

Een maatschappelijke uitdaging

De maatschappelijke uitdaging is enorm, ten eerste voor de gezondheid van de werknemers  en voor de volksgezondheid, maar ook voor het overleven van de economie. Alle veiligheidsmaatregelen zullen strikt in acht genomen moeten worden. Een tweede lockdown zou de doodsteek zijn voor de sector.

ABVV Horval gehoord op het Parlement

De voorspellingen zijn alarmerend. Als de regering geen steunmaatregelen neemt, kunnen veel Horecazaken failliet gaan. Eén baan op de vier staat op de tocht.

Op 26 mei pleitte ABVV Horval tijdens een hoorzitting in het Parlement ervoor:

  • Om geen maatregelen te treffen ten koste van de sociale zekerheid, maar om die net te waarderen door de fundamentele rol te erkennen die de sociale zekerheid heeft gespeeld tijdens de COVID-19-crisis;
  • Om aan elke steunmaatregel de voorwaarde te koppelen dat de reguliere werkgelegenheid niet mag vervangen worden door flexi-jobwerknemers, extra’s of studenten;
  • Om een oplossing te vinden voor de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid voor het vakantiegeld en de eindejaarspremie;
  • Om ervoor te zorgen dat de steunmaatregelen tijdelijk zijn;
  • Om ondoordachte maatregelen te vermijden zoals de versoepeling van de nachtarbeid en de overuren.