Uitbetaling eindejaarspremie HORECA 2020

Voor de periode waarin je tijdelijk werkloos was/bent omwille van COVID-19 zal je ook je eindejaarspremie ontvangen! Dat wil zeggen dat je periode tijdelijke werkloosheid omwille van covid-19, ook meetelt voor je eindejaarspremie. 

 

Wijzigt COVID iets aan je eindejaarspremie?

De uitbetaling van je eindejaarspremie kan er dit jaar anders uitzien omwille van de huidige omstandigheden van COVID-19 en de gevolgen die deze voor de sector hebben meegebracht.

Aan de berekening van de eindejaarspremie verandert er niets. ( voor algemene info zie sectorale gids p 192 ev.) Echter, de uitbetaling zal dit jaar wel in twee fases gebeuren, indien je tijdelijke werkloosheid wegens COVID hebt gehad. Op vraag van de sociale partners van de horeca besliste de overheid om een deel van de eindejaarspremie ten laste te nemen. Met name het deel voor de periode van tijdelijke werkloosheid wegens COVID 19.

Indien uw werkgever voldoet aan al zijn verplichtingen wordt de premie ten laatste op 31 januari gestort op uw rekening.

U kan de stand van zaken van uw individueel dossier steeds raadplegen via portaal.fondshoreca.be