Eindejaarspremie en betaling syndicale premie 2022 (PC145)

In de tuinbouwsector wordt de eindejaarspremie voor vaste werknemers betaald via het Sociaal Fonds. ABVV Horval betaalt de syndicale premie uit.

In december worden de eindejaarspremie en de syndicale premie voor wie werkt(e) in de tuinbouwsector uitbetaald. Het Sociaal Fonds voor de Tuinbouwbouw stuurt hiervoor een fiche op. Bezorg de fiche voor je syndicale premie aan je lokale ABVV Horval-afdeling zodat wij ze zo snel mogelijk kunnen uitbetalen.

Voor seizoenarbeiders geldt een aparte regeling – klik hier voor meer info. 

In het Paritair Subcomité Aanleg van Parken en Tuinen (PC 145.4) worden de premies automatisch uitbetaald – klik hier voor meer info.

 

Syndicale premie

Hoeveel bedraagt de syndicale premie?

Het maximumbedrag van de premie bedraagt 145 euro voor wie tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 voltijds in de sector werkte. Wie geen volledig jaar in de sector werkte, ontvangt een bedrag in verhouding tot de gewerkte periode. Er is ook een andere berekeningswijze voor wie deeltijds of voltijds in de sector werkt.

Wanneer heb je recht op de syndicale premie?

  • Je bent in orde met je lidgeld en was het afgelopen jaar ook lid van ABVV Horval;
  • Je werkte in de tuinbouwsector – Paritair Comité 145 tussen de maand juli van vorig jaar en juni van het lopende jaar.

!! Zorg ervoor dat ABVV Horval je juiste bankrekeningnummer heeft !!

 

Eindejaarspremie

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie wordt berekend op basis van het loon dat je in de sector verdiende in de periode tussen 1 juli en 30 juni. Ze bedraagt een percentage van dit totale brutoloon, verhoogd met een berekening voor gelijkgestelde dagen. Het percentage verschilt per subsector:

  • Bloementeelt: 6,25%
  • Boomkwekerij: 8,33%
  • Fruit-, groenten-, champignonteelt: 7,55%

Wat als je geen fiche ontving?

De fiches worden begin december verzonden. Ontving je geen fiche, denk je dat er iets niet in orde is, of is je rekeningnummer recent gewijzigd? Neem zeker met ons contact op via onze lokale afdeling.

Heb je als uitzendkracht in de tuinbouw ook recht op een syndicale en eindejaarspremie?

Als uitzendkracht heb je ook recht op de syndicale premie. Ze wordt samen met je eindejaarspremie gestort. Wie als uitzendkracht werkte, krijgt hier een aangepast formulier voor via het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Bezorg dit zo snel mogelijk aan je ABVV Horval-afdeling.

 

Waarom een syndicale premie?

Als vakbond verdedigen wij de rechten van alle werknemers en in het bijzonder die van onze leden. Om dit te kunnen moet een vakbond representatief zijn en voldoende leden hebben. De syndicale premie maakt het goedkoper om lid te zijn van onze vakbond, je krijgt goedkoper toegang tot onze dienstverlening en wij kunnen jouw belangen verdedigen van op de werkvloer tot in het sociaal overleg.