Uitbetaling eindejaarspremie HORECA 2020

Voor de periode waarin je tijdelijk werkloos was/bent omwille van COVID-19 zal je ook je eindejaarspremie ontvangen! Dat wil zeggen dat je periode tijdelijke werkloosheid omwille van covid-19, ook...

Horeca icon

Vervoerskosten 2021

Hieronder kan je de laatse werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten voor de werknemers in de Horeca, downloaden.

Horeca icon

Barema maandlonen vanaf 01.01.2021

Hieronder kan je het laatse barema van de sectorale minimumlonen voor de werknemers betaald op vast loon downloaden.