Persbericht: Vaccinatieverlof

Vaccinatieverlof: een goede zaak voor alle werknemers!

Het ABVV is bijzonder tevreden met het positieve advies dat de sociale partners in de NAR hebben...

Uitbetaling eindejaarspremie HORECA 2020

Voor de periode waarin je tijdelijk werkloos was/bent omwille van COVID-19 zal je ook je eindejaarspremie ontvangen! Dat wil zeggen dat je periode tijdelijke werkloosheid omwille van covid-19, ook...