Geen medisch getuigschrift meer voor één dag!

Op 27 oktober heeft de Kamer een nieuwe tekst aangenomen waarbij de werknemer vrijgesteld wordt van zijn verplichting om een medisch getuigschrift af te leveren bij afwezigheid wegens ziekte voor...

Jobbonus

Goed nieuws voor wie in Vlaanderen woont en een laag loon heeft

Het was niet onze keuze om te discrimineren op basis van loon en woonplaats, maar de Vlaamse regering heeft een jobbonus...

Barema maandlonen vanaf 01.10.2022

Hieronder kan je het laatse barema van de sectorale minimumlonen voor de werknemers betaald op vast loon downloaden.