De jobbonus 2023

De jobbonus 2023 - voor wie een laag loon heeft - wordt uitbetaald

Wie in Vlaanderen woont en in de eerste helft van 2022 minder dan 2700 euro bruto per maand...

Sectoraal akkoord PC100

De vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in het Paritair Comité 100, het aanvullend paritair comité voor de arbeiders, sloten een sociaal akkoord voor de periode 2023-2024. Koopkrachtpremie...

Verhoging bijdrage kinderopvang

De werknemers uit de voedingssector hebben recht op een tussenkomst in de kosten voor kinderopvang. Dankzij de sectoronderhandelingen worden het bedrag van de tussenkomst in de kosten voor...

Neen tegen de uitbreiding van de flexi-jobs!

De federale regering heeft de begroting voor 2024 afgerond. In dit akkoord is een van de belangrijkste punten de uitbreiding van het flexi-jobsysteem in de volgende subsectoren van het PC 118 : 118...

Sectorakkoord gevalideerd voor de voedingsnijverheid

Na lange en moeilijke onderhandelingen en ondanks een marge van 0% werd er uiteindelijk een sectorakkoord goedgekeurd in de sector van de voedingsnijverheid. De bepalingen in dit akkoord treden in...