Ziek tijdens je vakantie?

Ziekte tijdens het jaarlijks verlof en overdragen van verlof: vakantiejaar 2024.

Voortaan zal een werknemer zijn/haar vakantiedagen kunnen overdragen en ze opnemen binnen de 24...

De sociaal-economische barometer 2023

Hoe gaat het nog met ons, Belgen? ... ça va, maar alles kan beter.

Elk jaar stelt de studiedienst van het ABVV de sociaal-economische barometer op. In een overzichtelijk boekje...

Indexering van de lonen 2024

De wet van ’96, die bekritiseerd wordt door de Interna-tionale Arbeidsorganisatie, maakt het voor de sociale gesprekspartners onmogelijk om autonoom te onder-handelen over de lonen. Het is dus aan de...

Tussenkomst van de werkgever in de verplaatsinskosten

Hier is de Tussenkomst van de werkgever in de verplaatsinskosten van PC119 werknemers vanaf 1 februari 2024: SPOORWEG / ANDER OPENBAAR VERVOERSMIDDEL (bus, tram, metro,…) De tussenkomst van de...

Tussenkomst van de werkgever in de verplaatsinskosten

De werkgeverstussenkomst in de verplaatsingskosten van de arbeiders dekt een deel van de vervoerskost in functie van de afgelegde afstand en het vervoersbewijs. Hier is de Tussenkomst van de...