Een noodkreet: uitgebuite seizoenarbeiders

“Weten jullie er al van? Er is een wilde staking van seizoenarbeiders aan de gang bij een tuinbouwbedrijf in de buurt van Leuven!” – Zo bereikte ons op 15 september de noodkreet van een veertigtal...

Vakbondsvrijheid onder vuur bij Brouwerij Delsart

De directie van Brouwerij Delsart in Fernelmont toont een totale minachting voor de syndicale vrijheden.

Syndicale vrijheid wordt vandaag langs alle kanten aangevallen. De...

Loonindexering en koopkracht

Met de komst van 2022 worden de lonen van de werknemers uit heel wat paritaire comités automatisch geïndexeerd. Die indexering wordt vaak foutief beschouwd als een loonsverhoging en ieder...