Bewaker van de index

Al jaar en dag strijdt ABVV Horval om de koopkracht te versterken en voor waardige inkomens. De index is ons schild om de koopkracht in stand te houden. De index zorgt ervoor dat we ons leven, dat...

WIJ STOPPEN NIET !

WIJ STOPPEN NIET !

Waarde Kameraden,

De laatste maanden heeft het ABVV dankzij jullie mobilisatie een harde strijd geleverd om antwoorden te krijgen van de regering en het patronaat ten...

De Gouden Citroen

Een zure prijs voor VDAB

Recent reikte het Vlaams ABVV de allereerste gouden citroen uit… Winnaar? VDAB. De prijs gaat naar de Vlaamse overheidsdienst voor de...

PC 100 - sectorgids 2021-2022

De nieuwe sectorale ABVV-brochure voor de werknemers van het Aanvullend Paritair Comité voor Arbeiders (PC 100) is reeds online beschikbaar [link] . Dit boekje bevat de nieuwe regels die van kracht...